ATLETIEK

Algemene Atletiekinformatie

 

De Atletiekafdeling biedt een breed pakket aan mogelijkheden tot atletiekbeoefening. Voor volwassenen is er wegatletiek (ook wel loopsport) en baanatletiek. Voor de jeugd (kennismaking met) baanatletiek.

 

De atletiekafdeling van Voorschoten '97 is in 1987 opgericht als jeugdatletiekafdeling bij Randstad Sport (één van de drie fusieverenigingen van Voorschoten '97) en is sindsdien fors gegroeid.

 

Er zijn nu zo'n 325 atleten. Daarvan zijn er 40 van de leeftijd van 6 tot 11 jaar (pupillen), 80 van de leeftijd van 12 tot 19 jaar (junioren), 40 senioren baanatletiek, 140 recreanten wegatletiek en 25 sportieve wandelaars. De vereniging biedt atletiekbeoefening voor het hele gezin. Het komt regelmatig voor dat meerdere leden uit één gezin op verschillende manieren van ons aanbod gebruik maken.

 

Atletiek wordt bij Voorschoten '97 het hele jaar door beoefend. Wedstrijden zijner 's zomers op de baan en 's winters meestal in de sporthal. Verder zijn er wedstrijden buiten op de weg of in het bos, de zogenaamde crosses, prestatielopen en wegwedstrijden.

 

De zomeratletiek (van 1 april tot 1 november) op de baan bestaat uit vele onderdelen, die per leeftijdsklasse verschillen. Deze onderdelen worden in de winter (van 1 november tot 1 april), voor zover mogelijk, ook in een gymzaal gedaan. De cross, de prestatieloop en de wegwedstrijd zijn echte buitenactiviteiten.

 

De trainingen worden verzorgd door trainers die hoofdzakelijk uit de eigen vereniging voortkomen. Dit geldt voor de weg- en baanatletiek. Een ieder die een opleiding tot trainer wil volgen kan dat op kosten van de vereniging doen. De binding tussen trainers en de vereniging is groot en wij zijn er trots op enthousiaste, gediplomeerde en bekwame trainers te hebben. Wij zijn steeds weer in staat om voor het groeiende aantal leden uit eigen geledingen goede trainers te hebben. Zie verder hiervoor baan/trainers en weg/trainers

Mogelijkheden bij de Voorschoten '97 atletiek

Wegatletiek

De wegatletiek heeft een uitgebreid aanbod van loopmogelijkheden:

 • Veel groepen;
 • Variatie in de aard van de trainingen;
 • Individuele begeleiding deelnemers;
 • Gericht op doorstroming naar het bij de atleet passende niveau.

Trainingen

Op weg/trainingen staat het overzicht van de verschillende soorten groepen en de trainingstijden.

Wedstrijden

Gedurende het jaar zijn er activiteiten waar de atletiekafdeling met flinke ploegen aan deelneemt zoals:

 • De Voorschotenloop, onderdeel van
 • Zorg en Zekerheid-circuit
 • Clubcircuit

Zie ook de aankondigingen op weg/agenda

 

De belangrijkste wegwedstrijd voor ons is de Voorschotenloop in maart. Dit is een grote wegwedstrijd met meer dan 1000 deelnemers, onderdeel van het Zorg en Zekerheid Circuit. Erg succesvol is de cursus voor beginners in de maanden voorafgaand aan de VoorschotenLoop. De cursus start in januari en eindigt vlak voor de Loop. Voor de wegatleten organiseren we verder een eigen clubcircuit met lopen op verschillende plekken in de omgeving. Ook hangen er in het wedstrijdsecretariaat veel aankondigingen van wegwedstrijden.

Baanatletiek

Baanatletiek is een verzamelnaam voor een aantal onderdelen. De onderdelen zijn in drie hoofdgroepen te verdelen:. loop-, werp- en springnummers.

 

Loopnummers. Er is bij de loopnummers voor elk wat wils; er kan op veel verschillende afstanden getraind worden. De korte afstanden of sprint of hordelopen (40 tot 400 meter), de midden afstanden (600, 800, 1000 en 1500 meter) en de lange afstanden (3, 5 en 10 km) en de estafette nummers, bijvoorbeeld 4x40, 4x60, 4x80 en 4x100, afhankelijk van de leeftijd.

 

Werpnummers. Kogelstoten, kogelslingeren, speerwerpen (bal werpen voorpupillen) en discuswerpen zijn de werpnummers. Het gewicht van het materiaal is afhankelijk van de leeftijdsklasse.

 

Springnummers. De springnummers zijn hoogspringen, verspringen, polshoogspringen en de hink-stapsprong. Hiervoor zijn snelheid, kracht en coördinatie nodig.

Trainingen Baanatletiek

In een atletiekvereniging neemt de training een bijzondere plaats in. Atletiek, met zijn vele verschillende onderdelen, vraagt om veel verschillende trainersaandacht.

De algemene eigenschappen van de training zijn:

 • Opbouwen en vasthouden van de basisconditie,
 • Aankweken van souplesse in de bewegingen;
 • Vergroten van snelheid en kracht.

De leden trainen in groepen. De indeling is bepaald door de leeftijd. Bij de jeugd zijn de trainingsgroepen:

 • pupillen (6 t/m 11 jaar),
 • C en D junioren (t/m 14 jaar),
 • A en B junioren (t/m 19 jaar),
 • Senioren en veteranen (masters).

Kinderen mogen bij Voorschoten '97 Atletiek vanaf zes jaar meetrainen. Dat gaat bij deze kleintjes nog heel speels en zeker niet prestatiegericht.

We trainen het hele jaar door met uitzondering van 6 weken zomervakantie en 2 weken kerstvakantie en feestdagen.

 

Trainingen gaan altijd door. Weer of geen weer.

Voor het trainingsschema en de volledige categorie-indeling zie baan/trainingen

Wedstrijden Baanatletiek

De training heeft tot doel zich te bekwamen in één of meerdere atletiekonderdelen en is gericht op het deelnemen aan wedstrijden. Alleen in wedstrijden kan de atleet bepalen in hoeverre zijn inspanningen resultaat hebben. Het deelnemen aan wedstrijden heeft nog veel meer positieve aspecten maar het staat natuurlijk iedereen vrij om alleen te komen trainen en zo plezier te hebben aan de atletiek. Gedurende het jaar zijn er wedstrijden en evenementen waar de baanatleten met flinke ploegen aan deelnemen, zoals:

 • De clubkampioenschappen;
 • De competitie voor teams;
 • De jeugdtrainingskampen.
 • De Open Voorschotense Atletiek Kampioenschappen;
 • Quatromeet Cross en baan-circuit met 4 regioverenigingen

Zie ook de aankondigingen op baan/agenda

 

In elk seizoen selecteren we een groot aantal wedstrijden. De vereniging zorgt voor inschrijving, vervoer en begeleiding. Wij organiseren zelf ook een aantal wedstrijden waaronder de Open Voorschotense Atletiek Kampioenschappen (OVAK) in de herfstvakantie, de clubkampioenschappen in juni en de Voorschotenloop in maart, een grote wegwedstrijd met meer dan 1000 deelnemers, onderdeel van het Zorg en Zekerheid Circuit.Voor beginners worden in de maanden daaraan voorafgaand speciale trainingscursussen verzorgd. Voor de wegatleten organiseren we een eigen clubcircuit met lopen op verschillende plekken in de omgeving Samen met de vier baanatletiekverenigingen uit de regio organiseren we de Quatromeets: in de zomer baanwedstrijden, in de winter crossen voor de categorieën pupillen.Bij baanwedstrijden is het officiële clubtenue verplicht. Goede loop schoenen zijn heel belangrijk. Spikes zijn bij pupillen geen noodzaak. Voor de overige categorieën baanatleten worden wel spikes aangeraden. Vraag indien gewenst de trainer of coach om advies. De wedstrijden worden bekend gemaakt op deze site. Voor officiële wedstrijden wordt de inschrijving door de wedstrijd secretaris verzorgd. Opgave kan via de trainers. Er worden niet alleen wedstrijden georganiseerd. Er is een zeer actieve evenementencommissie die trainingskampen voor de jeugd, filmavonden, disco en andere evenementen organiseert.

Begeleiding van de atleten

Baanatleten kunnen als zij ouder worden kiezen in welke onderdelen zij zich gaan specialiseren. Er zijn vele mogelijkheden. Sprinten, werpen, hoog- of verspringen, de atleet van 13, 14 jaar kent zijn sterke en zwakke punten wel. De inzet en keuze voor trainingsaanpak is de verantwoordelijkheid van de trainer èn de atleet. De aandacht bij de jongere jeugd zal vooral liggen in stimuleren en het plezier hebben in de sport. De atletiek bedrijven doen zij nog speels, er staat nog niets op het spel. De categorie oudere jeugd is veel kwetsbaarder. De atleten krijgen een goed inzicht in hun mogelijkheden en naast atletiek spelen er nog heel veel andere zaken. De ouderen zijn veel simpeler te begeleiden. Zij zijn in staat zelf keuzen te maken en kiezen bewust voor hun sport. Zij overleggen veelal rechtstreeks met de trainer.
De Atletiekafdeling doet ook aan talentontwikkeling. In samenwerking met andere verenigingen uit de regio werken we samen om optimale trainingsfaciliteiten te bieden voor atleten die er duidelijk boven uit steken. Gespecialiseerde training in groepen met “gelijken”, vaak op een andere baan horen vanaf 16 jaar tot de mogelijkheden.

Fysiozorg voor pupillen en junioren

Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Voorschoten '97 en haar sponsor Paulides + Partners Fysiotherapie. Gestart wordt met een inloopspreekuur voor het beoordelen van sportklachten voor alle jeugdleden van Voorschoten '97 (voetbal en atletiek).
Op ons complex in de verzorgingskamer is voortaan tweewekelijks een sportfysiotherapeut aanwezig om sportklachten te beoordelen.

Aan bod komen:

 • Inventarisatie van klachten en oorzaak
 • Kort onderzoek
 • Advies

Let wel het is een kort onderzoek door de fysiotherapeut, die vervolgens advies geeft welke weg er bewandeld moet worden. Bijv.

 • Klacht laten beoordelen door de huisarts
 • Klacht moet verder onderzocht worden door de fysiotherapeut
 • Doorverwijzen naar sportarts
 • Speciale fysio oefeningen zijn noodzakelijk etc.

Het inloopspreekuur vindt plaats om de week op woensdagavond van 16.15 uur tot 17.00 uur. Op de site in de agenda zijn de dagen te zien waarop het spreekuur gehouden wordt en op het mededelingenbord naast de kleedkamers hangt voortaan een lijst met daarop de dagen dat de fysiotherapeut aanwezig is.


 

LID WORDEN VAN DE ATLETIEK BIJ VOORSCHOTEN '97

Lidmaatschap

Iedereen die geïnteresseerd is in onze vereniging, mag een paar keer meedoen aan de training om te kijken of het echt wat is. Het kandidaat-lid wordt na deze proef trainingen uitgenodigd om lid te worden, door het invullen en inleveren van het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier is te vinden bij de algemene clubinfo onder lid worden?

 

Alle atleten zijn tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (Atletiekunie). Onze vereniging is aangesloten bij de Atletiekunie onder nummer 7245. Voor het deelnemen aan officiële wedstrijden is een wedstrijdlicentie verplicht. Voor de categorieën wedstrijdatleten vraagt de vereniging deze licentie automatisch aan. De kosten zijn in de contributie opgenomen. De categorie recreanten heeft geen wedstrijdlicentie nodig en is dus alleen lid van de Atletiekunie.

Kosten

Alle leden moeten contributie betalen. Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Atletiekunie lidmaatschap en wedstrijdlicentie zijn inbegrepen in de contributie. (voor recreanten alleen het Atletiekunie lidmaatschap). De looptijd van de Atletiekunie-licentie wijkt af van het verenigingsjaar en is van 1 januari tot en met 31 december.

Voor de contributie zie clubinfo/contributie.

Het inschrijfgeld voor baanwedstrijden wordt apart betaald. Daarvoor is een eenvoudige regeling: u krijgt van Voorschoten '97 een verzoek om € 15 over te maken aan het wedstrijdsecretariaat.

Bij elke deelname aan een wedstrijd wordt het inschrijfgeld hiervan afgeschreven. De atleet heeft dan verder geen omkijken naar deze zaken, hoeft niet steeds geld mee te nemen naar de wedstrijd en de vereniging heeft geen tekorten.

Voor extra activiteiten wordt zo nodig een kleine bijdrage voor de onkosten gevraagd.

Kleding

Het officiële clubtenue (verplicht bij landelijke wedstrijden zoals competitie en Nederlandes Kampioenschappen) is te koop via de club. Zie info/atletiekkleding.

Kleding voor trainingen en loop - en baan - schoenen zijn onder meer verkrijgbaar bij De Hardloopwinkel, Sint Jorissteeg 8, Leiden, tel. 071-5126365. Leden van Voorschoten '97 krijgen hier 10% korting op hun inkopen.

 

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.