Kledingplan

Kleding Reglement 3.0

       

 1. Ieder junior lid en spelend senior lid van Voorschoten '97 neemt automatisch deel aan het Kledingplan Voetbal Voorschoten '97 2022 / 2027.
 2. Ieder junior lid van Voorschoten '97 ontvangt éénmalig een wedstrijdshirt, een wedstrijdbroek en een set kousen. Deze items worden bij aanvang van het seizoen in een teamtas uitgeleverd aan de teamleider en aan het einde van het seizoen met uitzondering van de kousen weer ingenomen. Daarnaast krijgt ieder junior lid een set kleding om mee te trainen.
 3. Ieder spelend senior lid van Voorschoten '97 ontvangt éénmalig een wedstrijdshirt, een wedstrijdbroek en een set kousen. Deze items worden bij aanvang van het seizoen in een teamtas uitgeleverd aan de teamleider en aan het einde van het seizoen met uitzondering van de kousen weer ingenomen.
 4. De onder punt 2 en 3 genoemde artikelen worden in bruikleen aan het lid verstrekt en blijven altijd eigendom van de vereniging.
 5. Het tenue van het kledingplan is het officiële tenue van Voorschoten '97, aangemeld bij de KNVB, en moet tijdens wedstrijden worden gedragen.
 6. De wedstrijdkleding is bedoeld voor wedstrijden. Er mag niet in worden getraind. De kleding mag ook niet worden gedragen als vrijetijdskleding. Tijdens de wedstrijddagen mogen de juniorleden in trainings kleding naar de afgesproken locatie komen.
 7. In verband met verplichtingen naar de sponsors mogen zonder toestemming van de kledingcommissie op de kleding geen extra uitingen worden aangebracht.
 8. Kleding dient volgens het wasvoorschrift (zie onder) gewassen te worden. Indien, door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan men aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt beoordeeld door de kledingcommissie.
 9. Indien tijdens de wedstrijd schade aan wedstrijdkleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider worden gemeld. Voor schade aan de kleding, die tijdens de wedstrijd is ontstaan, wordt de speler niet aansprakelijk gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De leider meld dit en brengt hierover advies uit aan de kledingcommissie. Dit kan op kledingplan@voorschoten97.nl
 10. Bij vermissing of schade aan, door de vereniging in bruikleen gegeven kleding dient dit door het desbetreffende lid te worden gemeld aan de kledingcommissie. Voor vermiste artikelen moet een vervangend artikel worden aangeschaft. Hiervoor gelden vaste gereduceerde prijzen, conform bovenstaande tabel. De vereniging zal alleen tot incasso overgaan als er geen andere oplossing mogelijk is. Het vervangend artikel is eigendom van de vereniging en in bruikleen bij het lid
 11. Bij tussentijds vertrek naar een andere vereniging of als het lidmaatschap van Voorschoten '97 om een andere reden wordt opgezegd, moeten de trainings artikelen schoon en in goede staat worden ingeleverd bij de kledingcommissie. Het wedstrijd tenue blijft in de teamtas.  De overschrijving of opzegging gaat pas in als alles is ingeleverd. De kousen hoeven niet ingeleverd te worden.
 12. Aan het eind van het seizoen zorg je er met je team voor dat alle wedstrijdkleding schoon en gewassen in de teamtas zit de leider van je team levert deze in bij de kledingcommissie.
 13. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de kledingcommissie in overleg het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiel.nl Yesss Zwaan EAF Kulk Fratelli

24-05-2023
Inname Wedstrijdkleding en Materiaal
24-05-2023
Trainingskleding inleveren bij stoppen, overstap of overgang naar senioren
24-05-2023
Trainerskleding jeugd inleveren
05-01-2023
Ophalen “Metselbedrijf Zwaan” coachjassen
01-12-2022
Ik stop met voetballen of training geven wat doe ik met mijn kleding !
05-09-2022
Kleding uitgifte Voorschoten '97
Kleding uitgifte
02-09-2022
Nog geen kleding opgehaald of iets ruilen !
Extra uitgifte moment
11-12-2017
Nieuwe kleding op voorraad
Oude kleding goed aangekomen in Gambia
02-11-2017
Van der Valk kledingsponsor van V97
Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw is waarschijnlijk de oudste sponsor van V97
03-10-2017
Nieuwe tenues voor alle spelers
Dank aan de sponsors!
04-08-2017
Kledingplan 2.0
informatie uitdeeldagen
21-04-2017
Van de Bestuurstafel, Kledingplan 2.0
Info over Kledingplan 2.0

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.