Vrijwilligersbeleid

Voorschoten, november 2023

Aan: de leden van Voetbal- en Atletiekvereniging Voorschoten '97

 

Onderwerp: vrijwilligersbeleid,  het vervolg

 

Geachte leden,

 

Sinds mijn 2de oproep voor vrijwilligers in mei 2023 hebben we een aantal stappen gezet als het gaat om vrijwilligers:

  • Er is vrijwilligersbeleid opgesteld en goedgekeurd tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) in mei 2023.
  • De eerste vrijwilligers BBQ heeft plaatsgevonden in juni 2023. Wat ons betreft een jaarlijks terugkerend event!
  • Er is een nieuwe (beoogd) penningmeester gevonden;
  • Het nieuwe jeugdbestuur is gestart.

We hebben nog een aantal stappen te zetten en daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Om te beginnen zoeken we een bestuurslid Vrijwilligerszaken, bij voorkeur bijgestaan door één of twee Vrijwilligers coördinatoren, om in kaart te brengen welke vrijwilligers wij missen, maar ook hoe we de leden die willen helpen zo goed mogelijk kunnen inzetten en begeleiden. Je zal dus niet zomaar in het diepe worden gegooid. Er zijn vrijwilligers die je graag op weg helpen!

 

Voorschoten '97 maken we met ons allen. Dus kan je helpen, al is het maar voor een paar uur per week/maand laat het ons weten via het e-mailadres: vrijwilligerszaken@voorschoten97.nl of zoek contact met mij (06 27058072) of met één van de andere bestuurders, Roel van Goudoever (Secretaris), Marinus van der Peet (Bestuurslid Senioren), het Jeugdbestuur of Joost van Kempen (Bestuurslid Atletiek).

 

Voorschoten '97 verdient het een gelukkige club te zijn met een volwaardig bestuur maar ook volledig bezette commissies!

 

En als we dan toch bezig zijn: er is nog steeds een dringende vraag naar leden voor verschillende andere vrijwilligersfuncties (sleutel functies) binnen de club:

  • Bestuurslid Facilitaire Zaken
  • Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken
  • Bestuurslid Communicatie & PR (nieuwe functie)
  • Leden die willen helpen bij de ledenadministratie (nieuw op te zetten cie)
  • Leden die actief willen zijn bij de Vrijdagochtendploeg (onderhoud van het complex)

En op het moment dat de basis op orde is voor wat betreft de bestuursfuncties, is het de hoogste tijd om samen met onze leden de kernwaarden van Voorschoten '97 vast te leggen en te bepalen hoe we onze cultuur en visie willen vormgeven. Daarmee willen we onze leden binden en verbinden aan onze vereniging. We zoeken dus ook leden die daarin willen meedenken!

 

Pieter van Dijken, voorzitter Voorschoten '97

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.