Vrijwilligersbeleid, het vervolg

                                                                                                                        Voorschoten, mei 2023

 

Aan: de leden van Voetbal- en Atletiekvereniging Voorschoten ‘97

 

Onderwerp: vrijwilligersbeleid,  het vervolg

 

Geachte leden,

 

In oktober 2022 kwam ik bij u in de lucht over genoemd onderwerp. Ik schreef u vanuit een diep gevoel van onvrede en onmacht. En vanuit de noodzaak u te informeren over de stand van zaken in de club. Stel ik u de vraag: ‘zijn we een gelukkige club?’, dan weet ik zeker dat velen de wenkbrauwen zullen fronsen. Vraag ik u: ‘willen we een gelukkige club worden?’, dan krijg zeker weten instemmend geknik.

 

Punt is: hoe komen we daar? Mijn vorige brief leverde direct resultaat op. Mariët Rottier-Talma, moeder van een jeugdspeler, meldde zich om te helpen. Met Mariët en met Jan Smit als mede-aanjager zijn we als bestuur aan de slag gegaan. Daarbij laat de huidige situatie bij Voorschoten’97 zich goed weergeven door dit KNVB filmpje (neem ajb de moeite om te bekijken; 9 min, 54 sec).

 

Op de eerstvolgende ledenvergadering presenteren we het resultaat van het werk tot op heden in de vorm van een vrijwilligersbeleid en bijbehorende acties. Kernpunt is dat lidmaatschap betekent dat je (af en toe) vrijwilliger wilt zijn. En dat kan het verrichten van een vrijwilligersfunctie of -taak inhouden. En daarmee delen in het geluk van de club.

Er is een omslag nodig in denken en doen. Leden zijn de club. Het is met elkaar, voor elkaar. Dat is Voorschoten’97 in 2023 en daarna.

 

U gaat het dus zien, horen en meemaken, het Voorschoten’97 Vrijwilligersbeleid.  Ik kan daar echter niet op wachten en begin er alvast mee. Want er is een dringende vraag naar leden voor verschillende vrijwilligersfuncties (sleutel functies) in de club. Zie daarvoor het een dezer dagen gepubliceerde organogram. Ik noem o.a.:

  • Jeugdvoorzitter; vertrek Richard Backx naar Spanje
  • Bestuurslid Facilitaire Zaken: Dik de Bruijn neemt waar
  • Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken: Jules Perel verzoekt om vervanging
  • Penningmeester: Björn van der Geest heeft nieuwe baan
  • Bestuurslid Vrijwilligerszaken: nieuwe functie
  • Bestuurslid Communicatie & PR: nieuwe functie

Ook willen wij samen met jullie o.a. de kernwaarden van Voorschoten ’97 vastleggen en bepalen hoe we onze cultuur en strategie willen vormgeven. Daarmee willen we onze leden binden en verbinden aan onze vereniging. We zoeken dus ook leden die daarin willen meedenken.
En er zijn meer taken te vervullen in commissies!

 

Meer weten? Kent u of bent u iemand die iets wil doen of zich op een andere wijze geroepen voelt: zoek contact met mij (06 27058072) of met één van de andere bestuurders, Roel van Goudoever (Secretaris), Marinus van der Peet (Bestuurslid Senioren) of Joost van Kempen (Bestuurslid Atletiek).

Voorschoten ’97 verdient het een gelukkige club te zijn met een volwaardig bestuur maar ook volledig bezette commissies.

 

Pieter van Dijken, voorzitter Voorschoten ‘97

 

 

 

 

Clubkampioenschappen Atletiek
Inleveren Team en wedstrijdtassen
Inleveren Team en wedstrijdtassen
Atletiek Ouder-kindtraining

 

© 2022-2023 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.