Van de bestuurstafel

Donderdag 10 november zijn in de bestuursvergadering een groot aantal zaken besproken en beslist.

Samen met Jan Smit is uitgebreid gesproken hoe we de gewenste inzet van meer vrijwilligers in onze vereniging kunnen vormgeven. De oproep van de voorzitter (https://www.voorschoten97.nl/nieuws/202210/2022102500)  was een eerste stap, maar we moeten doorpakken. Op de ALV zullen we jullie daar meer over vertellen, maar we nodigen iedereen uit met ons mee te denken.

 

We hebben de eerste conclusies getrokken n.a.v. de concept jaarcijfers. Voorschoten '97 is financieel gezond, hoewel het afgelopen boekjaar met een verlies zal worden afgesloten. De belangrijkste uitdaging is om zo snel mogelijk een nieuwe 300 meter kunststof atletiekbaan aan te (laten) leggen en om nieuwe kleedkamers te bouwen en de financiering hiervan te regelen. Het overleg daarover met de gemeente is gaande en leidt hopelijk nog dit jaar tot duidelijkheid.

 

In het kort een aantal besluiten:

  • De ALV zal worden gehouden op 12 december 20.00 in de kantine.
  • Wij wijzen alle leden en ouders van leden er nogmaals op dat roken op het gehele complex verboden is. Kunt u echt niet zonder een sigaret, laat onze jeugd dan niet door rookwolken lopen bij de ingang van ons complex, maar steek er eentje op bij de parkeerplaats aan de kant van zwembad het Wedde. We zien af van het inrichten van een overdekte rookplek binnen de hekken, de kosten daarvoor zijn aanzienlijk, wellicht komt er wel een sobere aanwijsplek elders op het park.
  • We gaan extra aandacht besteden aan de inning van contributies.
  • We hebben besloten geen her-certificering als regionale Jeugdopleiding aan te vragen omdat V97 per 1/1/2023 een nieuw jeugdbeleidsplan gaan implementeren en zullen de komende 2 jaar zelf intern jaarlijks een audit/evaluatie hierop uitvoeren.

Namesn het bestuur

Roel van Goudoever, secretaris

Ruilen of ophalen kleding
De Voorschotenloop
Ruilen of ophalen kleding
Internationaal - O12 -toernooi
Ruilen of ophalen kleding

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.