Vrijwilligersbeleid.

Aan: de leden van Voetbal- en Atletiekvereniging Voorschoten '97

 

Onderwerp: vrijwilligersbeleid

 

Geachte leden,


Voetballen en atletiek beoefening bij onze club geeft plezier, spanning en is goed voor lijf en leden. We zijn met z’n allen een grote vereniging, met alles erop en eraan. Kijk je terug dan zie je hoogte maar ook diepte punten. De V'97 Jubileumgids 1997 -2022 (wie heeft hem nog niet 1) laat dat zien. Kijken we  vooruit dan is veel onzeker. Een constante in ons verenigingsbestaan zijn de vrijwilligers. Zij die - onbetaald - klaar staan voor de club. Je ziet of hoort ze lang niet altijd, laat staan dat ze je allemaal kent. Zonder hen kan geen bal rollen en wordt geen speer geworpen. De club telt er zo’n 350 van en dat is geen slechte score vergeleken met andere clubs. Je kunt geen activiteit noemen of vrijwilligers dragen hun
steentje daaraan bij.


En toch luid ik de noodklok over het onderwerp “vrijwilligers”. Omdat ik, met mijn mede bestuursleden, zie dat we (a) niet kunnen functioneren zonder hen (b) er heel veel neerkomt op de schouders van weinigen. Tel daarbij nog op de grote financiële uitdagingen waar voor staan. Daarom voorzie ik dat zonder actie van het bestuur het voortbestaan van onze club in gevaar komt. Het voortschrijden van de tijd en het ouder worden van onze “harde kern” vrijwilligers noodzaakt ons daartoe. En zo kwam het dat we als bestuur op een zondagmiddag in oktober de hoofden gebroken hebben over de vraag hoe we verder moeten.


Voorop stel ik dat we een sportieve gemeenschap zijn, geen bedrijf of sportschool. En dat de vereniging Voorschoten '97 van en voor de leden is. Dat is niet het intrappen van een open deur vind ik. Als je je contributie voldaan hebt gaan anderen niet vanzelf allerlei dingen voor jou doen. Lidmaatschap houdt ook in verantwoordelijkheid nemen, daar waar nodig. We gaan daarom in het beleid van de club de vrijwilliger centraal stellen. Het actieplan wat daarbij hoort komt aan de orde in de eerstvolgende algemene ledenvergadering, begin december van dit jaar. Ik nodig u uit alvast mee te denken met ons en met ideeën te komen. 

 

(w.g.) Pieter van Dijken, voorzitter Voorschoten '97

 

1 De gids is nog steeds verkrijgbaar via secretaris Roel van Goudoever, zolang de voorraad strekt

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.