Vacature jeugdvoorzitter

Voorschoten '97 is op zoek naar een nieuwe jeugdvoorzitter. Richard Backx heeft aangegegven na het lopende seizoen te stoppen.  Heb jij affiniteit met voetbalvereniging Voorschoten '97 en ben je iemand die anderen kan sturen en enthousiasmeren?  

Wij zijn op zoek naar 1 of meerdere vrijwilligers die deze rol (eventueel gezamenlijk)  willen invullen.

 

Informatie en aanmelden kan bij Roel van Goudoever per  e-mail : secretaris@Voorschoten97.nl.

 

Jeugdvoorzitter

Als Jeugdvoorzitter ben je verantwoordelijk voor de gehele jeugdafdeling en word je geacht om alle belangen van het jeugdvoetbal, zowel binnen als buiten de vereniging, zo goed mogelijk te behartigen.

De Jeugdvoorzitter wordt gekozen door de leden van de vereniging tijdens een algemene ledenvergadering. Het Jeugdbestuur bestaat uit de volgende onderdelen.

 • Voorzitter (vacature)
 • Communicatie
 • Wedstrijdsecretaris
 • Technische zaken jeugd
 • 11x11 commissie
 • Pupillen commissie
 • Meiden commissie
 • Jeugd Activiteiten commissie

Taken en verantwoordelijkheden
Als Jeugdvoorzitter heb je diverse taken en verantwoordelijkheden, welke hieronder zijn opgesomd.

 • Bepaalt het beleid van het Jeugdbestuur en is verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving hiervan, in samenspraak met de overige jeugdbestuursleden;
 • Leidt de vergadering en bijeenkomsten van het Jeugdbestuur;
 • Organiseert samen met het Jeugdbestuur alle (neven)activiteiten van de jeugdafdeling en coördineert daartoe de diverse commissietaken;
 • Draagt er zorg voor dat het Hoofdbestuur gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling;
 • Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden intern en extern de vereniging;
 • Draagt samen met het Hoofdbestuur zorg voor werving van jeugdbestuursleden, waar nodig;
 • Stelt samen met de penningmeester van het Jeugdbestuur een jaarbegroting op, bewaakt deze en stuurt waar nodig bij;
 • Draait in toerbeurt Bestuursdiensten op zaterdag tijdens de Jeugdwedstrijden;
 • Is het aanspreekpunt voor de trainers, leiders, ouders en kinderen binnen de jeugdafdeling en signaleert problemen welke eventueel rijzen en neemt daarin eventueel een bemiddelende rol op zich;
 • Is bestuurslid Jeugdzaken binnen het Hoofdbestuur.Tijdsinvestering
Als Jeugdvoorzitter word je geacht maandelijks een bestuursvergadering bij te wonen. Het Jeugdbestuur vergadert 1x per 6 weken 

Gemiddeld ben je ongeveer 6-8 uur in de week bezig met je functie als Jeugdvoorzitter.

Clubkampioenschappen Atletiek
Inleveren Team en wedstrijdtassen
Inleveren Team en wedstrijdtassen
Atletiek Ouder-kindtraining

 

© 2022-2023 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.