Club van 100

Algemene Ledenvergadering Club van 100, 2021

Algemene Ledenvergadering Club van 100, 2021

 

Vrijdag 5 november jl. was er de algemene vergadering van de Club van 100, dit keer in de kantine van onze vereniging. Het bestuur mocht ongeveer 30 leden ontvangen, die bij binnenkomst werden verwelkomd met een drankje en een hapje. Om half zeven opende onze voorzitter, Jacques Overgaauw de vergadering.

 

Er wordt even stil gestaan bij het afscheid van Hans Vreeburg, 10 jaar lang penningmeester van de Club van 100. Hij wordt opgevolgd door Paul van Paassen.

Het overzicht van de financiële cijfers wordt doorgenomen en er staat nog een groot bedrag op de rekening waar nieuwe projecten mee gefinancierd kunnen worden. De vragen die naar aanleiding van het financiële overzicht werden gesteld vanuit de leden, werden naar tevredenheid van de vragensteller door de voorzitter beantwoord.

 

Het ledenaantal is wel iets teruggelopen, maar onze barman van deze avond, Willem van Engelen (waarvoor dank), meldt zich direct aan als nieuw lid. Inmiddels hebben zich nog 3 nieuwe leden aangemeld.

 

Ondanks dat afgelopen jaar een coronajaar was, zijn er toch nog een aantal projecten met behulp van de Club van 100 tot stand gekomen:

 

  • De keuken van Rinus is volledig vernieuwd.
  • Materiaalkar voor de vrijdagochtend-klus-ploeg
  • Schilders werkzaamheden kantine en bestuurskamer

Hierna geeft Jacques het woord aan René de Water, als verantwoordelijke voor de facilitaire zaken van de club, vraag hij een bijdrage van de Club van 100 van €7.000,- voor het vervangen van de vloer in de kantine, na 25 jaar is deze vloer volledig afgeschreven en toe aan vervanging. Na een aantal vragen beantwoord te hebben wordt er gestemd over de toewijzing. De leden waren unaniem, waarvoor dank.

Dan is het woord aan Marco Berg, namens de materiaalcommissie. Hij vraagt aandacht voor opbergkasten voor de materialen, met name de hesjes die bij de trainingen gebruikt worden. De bijdrage die voor de aanschaf van de kasten wordt gevraagd is € 3.000,-. Ook hier wordt unaniem voor gestemd, waarvoor nogmaals dank.

 

Dan wordt het project vervangen van de 2 AED’s besproken en alle aanwezigen zijn het unaniem eens dat hiervan 1 AED, door de Club van 100  wordt betaald, hier is het bestuur van Voorschoten '97 heel erg blij mee.

 

Tenslotte wordt besloten dat we ons meer gaan laten zien op de sociale media en de website. Brigitte de Water en Geert van de Gevel gaan hiermee aan de slag. Het is tenslotte de bedoeling om zo veel mogelijk leden te krijgen en te behouden. Met als doel zoveel mogelijk projecten te realiseren waar iedereen binnen de club profijt van heeft.

 

Hierna wordt de vergadering gesloten en kunnen de leden zich tegoed doen aan het buffet wat door Paul Bruijnzeels van La Casita is neergezet. Paul, dank je wel voor de goede zorgen van dit buffet.

 

Het bestuur van de Club van 100  kan terugkijken op een goeie avond, met mooie resultaten, besluiten en een gezellig samenzijn van de aanwezigen leden.

 

Denkt u nu, ik zou ook wel lid willen worden van deze Club, meldt u zich dan aan via, https://www.voorschoten97.nl/cv100/lid_worden.html

 

Deze kunt u dan bij één van de bestuursleden van de Club van 100 afgeven.

 

CV100-ALV-04 CV100-ALV-01 CV100-ALV-02 CV100-ALV-03

 

 

 

 

03-01-2023
De Club van 100 wenst u een fantastisch 2023
Met veel sportplezier en verder vertier.
02-01-2022
Nieuwjaarswens Club van 100
Ook in het nieuwe jaar hoopt de Club van 100 weer nieuwe projecten
18-11-2021
Algemene Ledenvergadering Club van 100, 2021
Vrijdag 5 november jl. was er de algemene vergadering van de Club van 100

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.