Club van 100

Introductie Club van 100

De Club van 100 Voorschoten '97 is een feit. Na de eerste aankondiging op de website van Voorschoten '97 in augustus 2009 zijn een tiental leden aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in een commissie van totaal tien leden met een bestuur. Zij zullen zich gaan inzetten om de Club van 100 tot een succes te maken.

 

Door lid te worden van de Club van 100 stelt u de Club van 100 in staat om activiteiten en projecten ten behoeve van de vereniging Voorschoten '97 financieel te ondersteunen. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat, in tegenstelling tot eerdere berichten, er geen vaste projecten of groepen zijn die bij voorbaat aanspraak kunnen maken op ondersteuning van de Club van 100. Slechts de leden van de Club van 100 bepalen waar de middelen aan worden besteed. Dit zal volledig transparant gebeuren. De leden zelf kunnen ideeën inbrengen en krijgen de gelegenheid om door middel van stemmen op de jaarlijkse ledenvergadering hun voorkeur kenbaar te maken voor uitvoering van projecten.

 

Wij roepen u allen op, die de vereniging Voorschoten '97 een warm hart toedragen, om lid te worden van de Club van 100 en samen met ons die projecten te realiseren die onze vereniging nog mooier maken.

 

Bestuursleden:

Jacques Overgaauw (voorzitter)

Paul van Paassen (penningmeester)

Marinus van der Peet (secretaris)

Rene de Water (plv voorzitter)

 

Commissieleden:

Lennart Mulder

Wim van de Graaf

Martin Witsmeer 

Vacant (namens de afdeling Atletiek van Voorschoten '97 & Bestuur Voorschoten '97)

 

 

03-01-2023
De Club van 100 wenst u een fantastisch 2023
Met veel sportplezier en verder vertier.
02-01-2022
Nieuwjaarswens Club van 100
Ook in het nieuwe jaar hoopt de Club van 100 weer nieuwe projecten
18-11-2021
Algemene Ledenvergadering Club van 100, 2021
Vrijdag 5 november jl. was er de algemene vergadering van de Club van 100

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.