Mijlpaal bereikt: nieuw accommodatiebeleid in zicht

Gisteravond sprak voorzitter Pieter van Dijken in bij de Raadscommissie Mens en Samenleving over dit onderwerp. Hij zei o.a. het volgende:

 

“De vereniging heeft een zeer hectische week achter de rug. De gewelddadige dood van ons lid Luca van der Zijl heeft ons zeer geschokt. We zijn zeer erkentelijk voor de belangstelling en het medeleven vanuit de gemeente, zoals dat bleek door de aanwezigheid van burgemeester Stemerdink en wethouder Schokker bij de zeer emotionele afscheidswedstrijd voor Luca, afgelopen zaterdag.

 

Ik wil vanavond het gemeentebestuur complimenteren met het feit dat vanavond  een gemeentelijk sportaccommodatiebeleid besproken kan worden. Tussen het besluit daartoe en de formulering ervan liggen nog geen 6 maanden, hulde daarvoor.

 

Eerder als voorzitter van de Voorschotense Golfclub thans als voorzitter van Voorschoten ‘97 heb ik gestreden voor een volwaardige plek van de georganiseerde sport op de gemeentelijke agenda. Vandaag mag ik getuige zijn van het bereiken van dit doel, te weten het nemen van verantwoordelijkheid door de gemeente voor de Voorschotense sportvoorzieningen. Niet als sluitstuk (“er is geen geld” cq “we hebben het uitbesteed”) maar als hoofdstuk waarvoor actie dringend nodig is. Investeren in de sport is investeren in de toekomst van ons dorp, in jeugd, volwassenen en ouderen.

 

Uiteraard zitten er rauwe randjes aan de keuze die deze wethouder aan u voorlegt, met name wat betreft de tennis. Voorzitter Lex Eggink heeft namens de Sporttafel Voorschoten deze belicht en gepleit voor herstel daarvan. Ik sluit mij hierbij aan als lid van de Tafel in het vertrouwen dat er hoe dan ook aanvaardbare oplossingen gevonden gaan worden.

 

Maar na vele wethouders (ik ben de tel kwijt) te zien komen èn te zien gaan gun ik het deze wethouder van harte dat uw Raad echte stappen zet naar het realiseren van toekomstbestendige, betaalbare sportvoorzieningen. Hij heeft er zijn nek voor uitgestoken, verdient alle credits daarvoor.

 

Want sport verbindt, geeft veel meer terug dan geld kan uitdrukken. Ik kan uit de grond van mijn hart bevestigen dat ik dit de afgelopen anderhalve week aan den lijve heb ondervonden.

Ik dank u voor uw aandacht.”

 

N.B. De betreffende raadsstukken zijn terug te vinden op https://voorschoten.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

De Voorschotenloop

 

© 2024-2025 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.