Algemene Leden Vergadering III

ALV-logo

 

Het bestuur van Voorschoten '97 nodigt haar leden uit voor de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 19 juni 2024 om 20.00 uur in de kantine.

  

Op de agenda staan onder meer:

  • De goedkeuring van de begroting 2024-2025, advies van de Raad van Advies (RvA).
  • Vaststelling contributies seizoen 2024-2025
  • Herstructurering prestatie voetbal
  • Voortgang vaststelling gemeentelijk sportaccommodatiebeleid
  • Bestuursbenoemingen

 

Het bestuur draagt Godwin Snijers en Johan Benning voor als voorzitter en vice-voorzitter. Eelke van Dijken wordt voorgedragen als bestuurslid technische zaken. Stef Hendriks heeft aangegeven de vacatures bestuurslid senioren te willen gaan vervullen.

 

De relevante stukken (agenda, verslag 27 november 2023; verslag BLV 13 mei; begroting 2024-2025 zijn tijdig vóór de vergadering digitaal beschikbaar.

 

Geïnteresseerde leden worden hierover per mail geïnformeerd door secretaris Roel van Goudoever via secretaris@voorschoten97.nl

 

Wij zien u graag deelnemen op woensdag 19 juni a.s..

 

Roel van Goudoever

Secretaris Voorschoten '97

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.