Agenda bijzondere ledenvergadering

BLV

 

Agenda bijzondere ledenvergadering van 14 mei 2024
(aanvang 20:00 uur, kantine Voorschoten ’97)

 

Aansluitend op de aankondiging van 12 april j.l. stelt het bestuur de volgende agenda voor:

  • Opening, mededelingen
  • Tussenstand Jeugdbeleidsplan 2.0
  • Pauze
  • Herstructurering prestatievoetbal senioren (mannen & vrouwen)
  • Samenvatting, conclusies
  • Rondvraag & sluiting

Van de vergadering wordt een verslag gemaakt.

 

Het bestuur

Pieter van Dijken, voorzitter

 

De Voorschotenloop

 

© 2024-2025 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.