Reglement Kantine

HUIS- EN GEDRAGSREGELS OVER ALCOHOL IN DE KANTINE

 

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

 

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

 

Met ingang van 1 juli 2008 is het niet meer toegestaan om in de kantine te roken.

 

Het is niet toegestaan tijdens officiele wedstrijden alcohol te nuttigen anders dan binnen het aangewezen gebied, zijnde het terras, en dan alleen in plastic glazen. Volgens KNVB regels is glas ten enenmale verboden op straffe van zware boetes.

 

Er wordt geen alcohol geschonken aan:

  • Leden onder de leeftijd van 18 jaar, met ingang van 1 januari 2014.
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

 

Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

 

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.

 

Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.