Huisregels

Algemeen:

 1.  Iedereen op ons sportcomplex dient de aanwijzingen van daartoe bevoegde leden van Voorschoten '97 op te volgen.
 2. Voorschoten '97 is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel (door welk toeval of ongeval dan ook), toegebracht aan de bezoeker tijdens of na gebruik van de accommodatie en/of inventaris, noch voor vermissing, diefstal of beschadiging van voorwerpen of materialen die toebehoren aan de bezoeker. Dit geldt ook voor eigendommen van de vereniging die leden onder hun beheer hebben, zoals voetbaltenues uit het kledingplan. Schade bij verlies zal op het desbetreffende lid worden verhaald.
 3. Bij ongeoorloofd gedrag kan ontzegging van de toegang tot het sportcomplex volgen.

Verantwoordelijkheid:

 1. Bij diefstal handtastelijkheden, vernielingen en/of zedenmisdrijven, wordt direct de politie in kennis gesteld en volgt royement.
 2. De vereniging zal veroorzaakte schade verhalen op het betreffende lid.
 3. Overmatig gebruik van alcohol is op en rond het sportcomplex niet toegestaan. Voor personen onder de 18 jaar geldt een verbod.
 4. Er mag geen alcoholische drank van buitenaf meegebracht worden het complex op. Voor de aankoop van consumpties kunt u terecht bij ons eigen clubhuis.
 5. Gebruik van drugs is op en rond het sportcomplex niet toegestaan. Worden leden hierop betrapt, dan worden zij zonder meer van het complex verwijderd en geroyeerd als lid van de vereniging.
 6. Roken in kleedkamers en clubgebouw is niet toegestaan.
 7. Sporttassen horen in de tassenrekken buiten bij de ingang van het clubhuis. Tassen in de gang kunnen ernstige gevolgen hebben. Denk daarbij aan mogelijke calamiteiten, zoals een snelle ontruiming van het clubhuis. Dit is ook in het belang van uw eigen veiligheid.
 8. Fietsen en brommers dienen op ons sportpark op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden, dus zeker niet voor de ingang ivm toegang voor hulpdiensten. Zet uiteraard je fiets of brommer op slot!
 9. Leden of vrijwilligers die de vereniging in diskrediet brengen, via (sociale) media of anderszins zullen zich in alle gevallen dienen te verantwoorden bij het Bestuur van Voorschoten '97.

 

Sportief:

 1. Teams waarin spelers actief zijn, die geen lid zijn van Voorschoten '97, worden volledig aansprakelijk gesteld voor de (financiële) gevolgen en kunnen uit de competitie worden genomen.
 2. Pesten is bij onze vereniging uit den boze! Mocht dit gebeuren dan zal de club actie ondernemen.
 3. Iedere speler dient zich correct te gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leider(s), trainer en publiek
 4. Spelers, begeleiding en publiek hebben respect voor de scheidsrechter en handelen conform het Waarden en Normen statuut.
 5. Bij afgelasting van trainingen zal volgens vaste regels worden gehandeld. Als een beperkt aantal velden beschikbaar is, krijgen de zaterdagseniorenselectie en zondagseniorenselectie voorkeur boven alle andere elftallen binnen de club. De consul bepaalt of velden te bespelen zijn

Schoon en netjes:

 1. Iedere speler behoort zich te houden aan de indeling van de kleedkamer en houdt deze netjes en schoon. Ook bij de training!
 2. Iedereen ruimt zijn afval op in de daartoe neergezette bakken. Houd ons complex schoon en netjes!
 3. Na elke training dienen alle verplaatsbare doelen en andere attributen van het gebruikte veld verwijderd te worden en op de daarvoor bestemde plaatsen neergezet, dan wel te worden ingeklapt en op slot gedaan

Financiën:

 1. Bij thuiswedstrijden van Voorschoten '97 zaterdag 1 en zondag 1 dient de clubcard of sponsorcard (kantine betaalpas) getoond te worden bij de ingang om gratis entree te krijgen. Leden die niet (meer) over zo’n pas beschikken kunnen die aanvragen via de website.
 2. Tegen leden, die niet (volledig) het door hen verschuldigde bedrag aan contributie betalen aan Voorschoten '97, zal een incasso procedure worden ingezet en deze leden kunnen worden geroyeerd als lid van Voorschoten '97.
 3. Leden, die boetes als gevolg van gele of rode kaarten weigeren te betalen, krijgen een speelverbod en kunnen bij niet-betaling geroyeerd worden.
 4. Niet-spelende leden, die toch actief zijn tijdens wedstrijden worden met onmiddellijke ingang en met terugwerkende kracht tot minimaal het begin van het seizoen spelend lid gemaakt en zijn dienovereenkomstig contributie verschuldigd als zijnde actief lid. Bij niet-betaling volgt een incassoprocedure en kan het betreffende lid geroyeerd worden.
 5. Sponsoring van teams of individuele personen (in welke hoedanigheid dan ook) kan niet plaatsvinden zonder toestemming van het Bestuur van Voorschoten '97. In alle gevallen geldt tevens, dat sponsoring alleen kan geschieden in overleg met de sponsorcommissie van Voorschoten '97.
 6. Niemand kan zonder toestemming van het Bestuur van Voorschoten '97 goederen of diensten op rekening van Voorschoten '97 kopen, niet in het eigen clubhuis noch bij externe leveranciers.

 

Privacy:

Voor de administratieve en financiële verwerking en het kunnen aanbieden van een veilige sportomgeving, zijn een aantal gegevens noodzakelijk zoals, naam adres, geboortedatum en diverse financiële gegevens. Ook wordt er incidenteel beeldmateriaal op de website geplaatst. Door zich in te schrijven bij de Voetbal- en atletiekvereniging Voorschoten '97 geeft u toestemming om de genoemde gegevens op te slaan voor zo lang als u lid bent tot maximaal de termijn die de wet voorschrijft. Na deze termijn worden de gegevens vernietigd. De genoemde administratieve gegevens worden uitsluitend verstrekt aan het aan de vereniging verbonden sportbonden dan wel met de door de sportbonden aangewezen uitvoerder van het ledenadministratiepakket (Sportlink), administratiekantoor en voor zover nodig aan de belastingdienst. Met het administratiekantoor en de uitvoerders van de ledenadministratie is/wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Nadere gegevens over de verwerking van persoonsgegevens zijn/worden vastgelegd in het Privacyreglement. Het Privacyreglement kun u hier downloaden.

 

Vastgesteld door het Bestuur, 20 oktober 2018

 

 

De Voorschotenloop

 

© 2024-2025 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.