Korte impressie ALV

Korte impressie van de Voorjaars ALV.

 

Afgelopen maandag 22 mei hebben ruim 40 leden de ALV bezocht.

 

Pieter van Dijken doet verslag van de stand van zaken in het overleg met de gemeente. Duidelijkheid over de wederzijdse verantwoordelijkheden is essentieel voor de voortgang op de belangrijke dossiers als de nieuwe atletiekbaan en renovatie van de accommodatie.  

 

Als inleiding voor het agendapunt vrijwilligers beleid begon Mariet Rottier haar presentatie over het vrijwilligersbeleid met een illustratief filmpje van de KNVB.

De ALV werd meegenomen in hoe we tot het voorgenomen vrijwilligersbeleid zijn gekomen, en hoe we, ingaande komend seizoen, de vrijwilligerstaken gaan invullen. We beginnen klein, met kantine taken per team.  Mariet brengt ook het grote aantal vacatures in het bestuur en commissies onder de aandacht van de ALV en vraagt de leden ook om hulp om de vacatures vervuld te krijgen.

17 juni organiseren we de vrijwilligers BBQ om onze waardering voor hen te tonen, je kan je nog opgeven!

De ALV stemt in met het beleid en vroeg het bestuur de gedefinieerde vervolg stappen te zetten. 

 

In de KNVB film wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan het cultuuraspect van de vereniging. Samen met aan aantal leden, onder begeleiding van Rabo Club support willen we op korte termijn een plan van aanpak en actieplan voor vormgeven strategie en cultuur, gebaseerd op de te formuleren kernwaarden van Voorschoten '97 op stellen. Daarvoor zoeken we nog een aantal (4-6) leden die hieraan mee willen werken.

 

Bjorn van der Geest geeft de ALV een financiële update van het lopende seizoen. De diverse commissie blijven keurig binnen budget en door een groot bedrag aan eenmalige opbrengsten lijken we het seizoen met een mooi positief saldo af te sluiten. Een positief saldo is ook nodig in het licht van onze plannen voor de atletiekbaan en de renovatie van het complex.

De gepresenteerde begroting voor het komend seizoen wordt aangenomen. De contributies blijven ongewijzigd.

 

Namens het bestuur

Roel van Goudoever, secretaris

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.