Laatste nieuws over ophalen van de kleding

Veel gestelde vragen over het ophalen van de kleding 27 en 28 Augustus.

 

Naar aanleiding van de eerste publicatie over het ophalen van de kleding, krijgen we toch nog wel een aantal vragen via de mail binnen. Om het een en ander te verduidelijken, hieronder de antwoorden op de veel gestelde vragen op een rijtje.

Ook willen we ingaan op de uitgiftekaart met SEPA-machtiging. Bij de uitgifte van de kleding wordt er een uitgiftekaart ingevuld. Op deze kaart registreren wij o.a. naam, telefoon, emailadres, IBAN en welke maat kleding ieder jeugdlid van ons meekrijgt.

Op de uitgifte kaart is ook een eenmalige SEPA-machtiging opgenomen waarmee u de vereniging machtigt om in uiterste gevallen over te gaan tot incasso. Deze SEPA-machtiging dient door een meerderjarige (dus in veel gevallen een ouder van een jeugdlid) te worden ondertekent.

Waarom deze machtiging?         

In het afgelopen kledingplan is er te veel kleding niet terug gebracht, zoekgeraakt. Aangezien het complete pakket trainingskleding dat in bruikleen aan een lid wordt verstrekt een bedrag van ruim 200 euro vertegenwoordigt kan dit aardig in de papieren gaan lopen. Daarom heeft de Algemene leden vergadering verzocht om maatregelen te nemen om de kosten van het kledingplan (verenigingsgeld) binnen de perken te houden. In de volgende gevallen kan de vereniging gebruik maken van de SEPA-machtiging:

 

  • Bij vermissing of schade aan, door de vereniging in bruikleen gegeven kleding dient dit door het desbetreffende lid te worden gemeld aan de kledingcommissie. Voor vermiste artikelen moet een vervangend artikel worden aangeschaft. Hiervoor gelden vaste gereduceerde prijzen, conform de tabel op het uitgifte formulier. Indien een lid hierin tekortschiet en er niet met de kledingcommissie tot een oplossing wordt gekomen kan de vereniging middels de SEPA-machtiging over gaan tot incasso van het verschuldigde bedrag.
  • Wanneer het lidmaatschap van Voorschoten '97 om welke reden dan ook wordt opgezegd dienen de trainingsartikelen schoon en in goede staat te worden ingeleverd bij de kledingcommissie. Het wedstrijdtenue blijft in de teamtas. De overschrijving of opzegging gaat pas in als alles is ingeleverd. (De kousen hoeven niet ingeleverd te worden). Indien de kleding niet wordt ingeleverd kan de vereniging middels de SEPA-machtiging over gaan tot incasso van het verschuldigde bedrag.

Nogmaals we streven er als kledingcommissie naar om er met elkaar uit te komen en de incasso niet te hoeven gebruiken.

 

In de bijgesloten link <Uitgiftekaart kledingplan>kunt u de uitgiftekaart downloaden en uitprinten. Deze kunt u thuis alvast invullen.

Veel gestelde vragen!

 

Ik ben verhinderd kan iemand anders de kleding voor mijn kind meenemen?

Dit is mogelijk als u de uitgiftekaart kledingplan ingevuld en ondertekend meegeeft aan de persoon welke voor u de kleding komt halen.

 

Is er nog een andere gelegenheid om de kleding op te halen?

Ja er komt nog een afhaalmoment om de kleding op te halen voor leden welke echt niet in de gelegenheid zijn. Deze zullen we maandag de 29e communiceren als we inzichtelijk hebben om hoeveel leden dit gaat.

 

Moet alle oude kleding ingeleverd worden?

Ja we ontvangen graag alle kleding gewassen retour op de dag van uitgifte, op de uitgifte locatie staan hiervoor containers. De sporttas hoeft niet ingeleverd te worden.

 

Waar vind ik mijn lidnummer? 

Deze vullen wij bij de uitreiking voor u in u hoeft dus niet op zoek. 

 

Mag de wedstrijdkleding uit de teamtas uitgereikt worden aan de jongens zelf, zodat iedereen zich voorafgaand aan een wedstrijd thuis kan omkleden of is het juist de bedoeling dat de kleding bij elkaar in de teamtas blijft en bijvoorbeeld op toerbeurt gewassen wordt?

Dit is aan het team zelf om af te spreken onze voorkeur gaat uit naar omkleden op de club, met z’n alle starten in de kleedkamer en na afloop lol onder de douche en de overwinning met elkaar vieren. Maar dit kunnen we jullie natuurlijk niet verplichten. Het belangrijkste is dat jullie als team verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de tas en dat deze aan het einde van het seizoen weer compleet wordt ingeleverd bij de kledingcommissie.

 

vragen: kledingplan@voorschoten97.nl

 

Met vriendelijke groet

De Kledingcommissie

Quatrocross
1e clubcircuit Atletiek
De Voorschotenloop

 

© 2022-2023 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.