Solidariteitsfonds

Beste leden,

 

Om de hogere (energie)prijzen te kunnen betalen verhoogt de vereniging de contributie. We willen voorkomen dat je moet stoppen met voetbal of atletiek omdat jij of je ouders de contributie verhoging niet kunnen betalen. Op de ALV is daarom een solidariteitsfonds gestart, voor en door de leden. Dit fonds wil de extra contributie vergoeden voor leden die moeite hebben om de verhoging te betalen. Aan die leden vragen wij een mail te sturen met telefoonnummer aan:

 

Paul Westra       p.westra@casema.nl

Eddy Wessels     eddy@voorschoten97.nl

 

De mail wordt vertrouwelijk behandeld en samen met de commissie wordt gekeken wat er mogelijk is.

 

Aan leden die een bedrag kunnen missen, vragen wij een bijdrage over te maken op NL84RABO0155088157 ovv ‘bijdrage solidariteitsfonds’. De vereniging zal de middelen beheren en op aangeven van de commissie zal uitkering van vergoeding plaatsvinden.

 

Spelregels solidariteitsfonds:

  • Vergoeding heeft betrekking op de verhoging van contributie zoals doorgevoerd in de ALV van 27 juni 2022
  • Aanvragen voor vergoeding worden tot 1 december 2022 in behandeling genomen
  • Voor leden die daarvoor mogelijk in aanmerking komen zullen verwezen worden naar de regelingen van Stichting Leergeld 
  • Looptijd is één seizoen, bij overschot aan middelen per 1 mei 2023 zal de regeling verlengd worden met een extra seizoen
  • Eventuele resterende middelen per 1 januari 2024, zullen vervallen aan de renovatie kleedkamers & baan
  • Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld door de aangewezen contactpersonen
  • De gelden wordt beheerd door commissie solidariteit, deze brengt verslag uit aan bestuur
  • Middelen worden geoormerkt binnen de vereniging, penningmeester en kascommissie zullen geldstromen controleren

 

Solidariteitscommissie Voorschoten '97

 

Marjan Westra en Arthur Pinkse

Quatrocross
1e clubcircuit Atletiek
De Voorschotenloop

 

© 2022-2023 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.