Najaars ALV 14 december

Najaars ALV 2021

 

Dinsdagavond 14 december is de najaars ALV gehouden.  Naast de aanwezige leden, uiteraard allen gecontroleerd op een Corona Toegangs Bewijs,  was,  met dank aan Fons Schrijver,  de ALV ook te volgen via een livestream.

De belangrijkste besluiten en onderwerpen uit deze vergadering:

  • De jaarrekening is aanvaard en de vergadering heeft het bestuur deécharge verleend over het afgelopen boekjaar.
  • In een ‘rondje langs de velden’ zijn de leden geinformeerd over activiteiten en resultaten bij de verschillende afdelingen van onze verening. Met name het jeugd-, selectie- & senioren voetbal, de atletiek en de uitgevoerde werkzaamheden aan de acoomodatie zijn gepresenteerd.
  • Björn van der Geest is voor de komende drie jaar verkozen tot penningmeester.
  • Lennart Mulder wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Advies, hij volgt Willem van der Linden op die gelukkig wel deel blijft uitmaken van de RvA.
  • Leo van Grol heeft de leden bijgepraat over de stand van zaken in de renovatiecommissie. We liggen op koers om de leden in de voorjaars ALV een definitieve keuze voor te leggen hoe verder met de baan en de kleedruimtes op het sportpark.
  • Het voorlopige programma voor het jubileum jaar 2022 is gedeeld met de vergadering.

 

Namens het bestuur van Voorschoten '97

Roel van Goudoever

secretaris

Quatrocross
1e clubcircuit Atletiek
De Voorschotenloop

 

© 2022-2023 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.