Najaars ALV uitgesteld naar 14 december

ALV-logoNajaars ALV verplaatst

 

De jaarcijfers zijn later beschikbaar daarom is de ALV verplaatst naar dinsdag 14 december.

Als de Coronaregels het toelaten zal de ALV in de kantine worden gehouden

U wordt verzocht bij binnenkomst een Coronatoegangsbewijs te kunnen laten zien.

 

Op de agenda staan onder meer:

  • Jaarverslag Voorschoten '97
  • Verslag van de ALV 24 juni 2021
  • Jaarrekening over het boekjaar 2020-2021; het advies van de kascommissie en de RvA over dit boekjaar
  • Samenstelling Raad van Advies
  • Voordracht tot benoeming van de penningmeester; de RvA dient de ALV over deze benoeming te adviseren. 
  • Voortgang renovatie commissie
  • Vooruitblik op jubileum jaar 2022, waarin de vereniging haar 25 jarig bestaan gaat vieren.

 

De relevante stukken (agenda, verslag 24 juni 2020; jaarrekening 2020-2021, voordracht tot benoeming van de penningmeester en de adviezen van de RvA zijn tijdig vóór de vergadering digitaal beschikbaar.

 

Geïnteresseerde leden kunnen op verzoek de stukken per mail ontvangen. Stuur daarvoor een verzoek naar secretaris@voorschoten97.nl

 

 Roel van Goudoever

Secretaris Voorschoten '97

Quatrocross
1e clubcircuit Atletiek
De Voorschotenloop

 

© 2022-2023 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.