Najaars ALV 30 November

ALV-logoNajaars ALV 30 November

 

Het bestuur van Voorschoten '97 nodigt haar leden uit voor de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op 30 November 2021, aanvang 20.00 uur in de kantine.

U wordt verzocht bij binnenkomst een Coronatoegangsbewijs te kunnen laten zien.

 

Op de agenda staan onder meer:

  • Jaarverslag Voorschoten '97
  • Verslag van de ALV 24 juni 2021
  • Jaarrekening over het boekjaar 2020-2021; het advies van de kascommissie en de RvA over dit boekjaar
  • Samenstelling Raad van Advies
  • Voordracht tot benoeming van de penningmeester; de RvA dient de ALV over deze benoeming te adviseren. 
  • Voortgang renovatie commissie
  • Vooruitblik op jubileum jaar 2022, waarin de vereniging haar 25 jarig bestaan gaat vieren.

De relevante stukken (agenda, verslag 24 juni 2020; jaarrekening 2020-2021, voordracht tot benoeming van de penningmeester en de adviezen van de RvA zijn tijdig vóór de vergadering digitaal beschikbaar.

 

Geïnteresseerde leden kunnen op verzoek de stukken per mail ontvangen. Stuur daarvoor een verzoek naar secretaris@voorschoten97.nl

 

Roel van Goudoever

Secretaris Voorschoten '97

Quatrocross
1e clubcircuit Atletiek
De Voorschotenloop

 

© 2022-2023 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.