Algemene ledenvergadering, donderdag 24 juni 2021, 20.00 uur

ALVAlgemene ledenvergadering, donderdag 24 juni 2021, 20.00 uur

  

Het bestuur van Voorschoten '97 nodigt haar leden uit voor de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

 

Het bestuur heeft er voor deze vergadering voor gekozen om deze – nu de corona maatregelen versoepeld zijn - niet online te doen plaatsvinden maar fysiek, in de buitenlucht, op het terras. Om te weten welke maatregelen daarvoor getroffen moeten worden dienen leden zich wel van te voren op te geven voor deelname aan de deze ALV bij de secretaris

 

Op de agenda staan onder meer:

  • De goedkeuring van de begroting 2021-2022, advies van de Raad van Advies (RvA).
  • Advies over de renovatie van de atletiekbaan (werkgroep Van Klink), advies van RvA en bestuursvoorstel hierover.
  • Vooruitblik op jubileum jaar 2022, waarin de vereniging haar 25 jarig bestaan gaat vieren.
  • Voordracht tot benoeming van bestuursleden; Via de website van de vereniging heeft het bestuur belangstellenden verzocht vóór 10 juni a.s. te reageren op de vacatures voorzitter en penningmeester. De RvA dient de ALV over beide benoemingen te adviseren. 

De relevante stukken (agenda, verslag 26 november 2020; begroting 2021-2022, , voordrachten tot benoeming van bestuursleden, adviezen RvA) zijn tijdig  vóór de vergadering digitaal beschikbaar. Geïnteresseerde leden worden hierover via de site en/of per mail geïnformeerd door secretaris Roel van Goudoever via secretaris@voorschoten97.nl

 

Wij zien u graag fysiek deelnemen op donderdag 24 juni a.s..

 

Roel van Goudoever

Secretaris Voorschoten '97

  

Vlaggersavond
Jubileum activiteit

DSC_0879

 

© 2021-2022 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.