Online Algemene ledenvergadering, donderdag 26 november 2020, 20.00 uur

Online Algemene ledenvergadering, donderdag 26 november 2020, 20.00 uur

  

Het bestuur van Voorschoten '97 nodigt haar leden uit voor de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

 

Deze vergadering en het stemmen daarbij zullen online plaatsvinden. Gelet op het huidige verbod op  samenkomsten bestaat er praktisch geen andere mogelijkheid. Daarom zal in tegenstelling tot de statuten, die anders voorschrijven, deze vergadering plaatsvinden overeenkomstig artikel 6 Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.  Het bestuur is ten tijde van deze vergadering in de toegestane mate fysiek bijeen om deze te leiden. Hoe er vergadert gaat worden kunt u lezen in de op de site gepubliceerde “10 geboden voor een digitale ALV”.

 

Op de agenda staan onder meer:

  • De goedkeuring van de jaarrekening 2019-2020, advies van de Raad van Advies (RvA)
  • Toelichting op financiële stand van zaken, aan de hand van een geactualiseerde begroting 2020-2021, eveneens incl. advies RvA
  • Voordracht tot benoeming van bestuursleden:
    • het bestuur draagt voor Roel van Goudoever als secretaris en Marinus van der Peet als bestuurslid overige senioren zaken.
    • Voorzien dient te worden in de vacature “penningmeester”. Arthur Pinkse is bereid gevonden (en als zodanig benoemd) om als interim penningmeester te fungeren voor een half jaar en moet worden opgevolgd. Ook over deze vervulling van deze vacature dient de RvA te adviseren. Nadere mededelingen volgen nog.

 

De relevante stukken (agenda, verslag 3 september 2020; jaarstukken 2019-2020, geactualiseerde begroting 2020-2021, voordrachten tot benoeming van bestuursleden, advies RvA) zijn tijdig  vóór de vergadering digitaal beschikbaar. Geïnteresseerde leden worden hierover via de site en/of per mail geïnformeerd door de (beoogde) secretaris Roel via secretaris@voorschoten97.nl

 

Wij zien u graag digitaal deelnemen op donderdag 26 november a.s..

 

Pieter van Dijken,

Waarnemend secretaris Voorschoten '97

  

Voorjaars ALV Voorschoten '97
Jubileum activiteit

DSC_0879

 

© 2021-2022 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.