Train de trainer avond
Open keeperstraining
OVAK
De Rendierenloop

DSC_0914

Hoofdmenu

Bestuursmededeling 7 oktober 2020 (beheer trainingsschema)

 

Enige tijd terug alweer nam het bestuur het besluit om het beheer van trainingsschema in de vertrouwde handen te geven van Rik Koemans. Er is inmiddels wel een mailadres actief  beheerdertrainingsschema@voorschoten97.nl . Ook is Rik, na overleg met René de Water, al actief als zodanig. In deze mededeling informeren wij de leden hoe de spelregels rond deze functie luiden:

 

  • De verdeling van de trainingsruimte geschiedt op basis van de in het nabije verleden gemaakte indeling (“blokken”) daarvan over de vier genoemde gebruikersgroepen. Bij de nadere invulling daarvan dient rekening te worden gehouden met de eisen en wensen zoals door de corona werkgroep aan te geven (bijv.: meer tijd tussen de veldwisselingen ter voorkoming van kluitjesvorming)
  • Rik Koemans treedt op als beheerder van het schema en rapporteert daarover aan het bestuurslid facilitaire zaken (René van de Water). Aldus wordt bereikt dat er een onafhankelijke, objectieve beoordeling van de wensen van de 4 gebruikers groepen plaats vindt. Het bestuur stelt het trainingsschema vast en beslist over eventuele conflicten, zouden die rijzen tussen beheerder en gebruikers
  • De schemabeheerder draagt er zorg voor dat direct betrokken commissies, met name de materiaal commissie tijdig hun input leveren zodat zij de logistiek m.b.t. de trainingsmaterialen kunnen regelen.
  • De schemabeheerder draagt zorg voor tijdige circulatie van het concept schema onder de gebruikersgroepen en de uiteindelijke publicatie daarvan op de site.
  • Zodra dit memo is vastgesteld door het bestuur volgt publicatie daarvan op de website.

 Pieter van Dijken, (voorzitter)

© 2021-2022 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.