De belangrijkste punten uit de ALV voor de atletiek

Zoals ik vooraf al aankondigde stonden er belangrijke punten op de agenda van de meest recente ALV. Zo werd er een nieuw kledingplan gepresenteerd voor de voetbal, de begroting voor het seizoen 2022 – 2023 en was er een update van de accommodatiecommissie.

 

Door een aantal financiële tegenvallers (nieuwe duurdere energieleverancier door faillissement vorige leverancier, stijgende onderhoudskosten door oude accommodatie en de enorme inflatie) en niet meestijgende inkomsten moet er helaas flink bezuinigd worden. Een contributieverhoging van 10 procent (gelijk aan de verhoging bij de hockey) en het continueren van de 80 procent vrijwilligersvergoeding was helaas onvermijdelijk en is met enkele tegenstemmen goedgekeurd.

 

Tegenover het handhaven van de lagere vergoeding staat gelukkig wel dat er meer budget is voor opleidingen voor onze trainers, zodat zij op de hoogte kunnen blijven van de meest recente ontwikkelingen. Uit een benchmark blijkt dat Voorschoten’97 als geheel (te)veel uitgeeft aan trainersvergoedingen en salarissen. Om het vrijwilligersbeleid toekomstbestendig te maken, wordt een commissie ingesteld die input levert voor het nieuwe vrijwilligersbeleid dat in het seizoen 2023-2024 in zal gaan. Wil je hierover meedenken, laat het me weten!

Clubcircuit 2022-3

De update van de accommodatiecommissie maakte duidelijk dat er twee opties voor de kleedkamers onderzocht worden: éénlaags (geschatte kosten 1.6 mln euro) en een tweelaagse optie (geschatte kosten 2.2 mln euro). De nieuwe atletiekbaan kost ongeveer 0.4 mln euro wat een relatief klein deel is van het totale plaatje.

 

Helaas werd er geen planning gepresenteerd bij de bouwplannen. Wel werd duidelijk dat het bestuur vanaf september 2022 de gesprekken met de gemeente hervat om duidelijkheid te krijgen over huurcontracten voor de kunstgrasvelden (en de nieuwe baan) en een mogelijke financiële bijdrage aan de plannen. Deze duidelijkheid is een voorwaarde om de kosten die met de nieuwbouwplannen samenhangen op te kunnen vangen en te kunnen verwerken in de exploitatie (€ 150.000,00 per jaar is nodig; we begroten een besparing van € 30.000,00 de komende  2 jaar en de rest moet via gemeente geregeld worden).

 

De komende maanden zal ik mij binnen het bestuur blijven inzetten voor een duidelijke planning / fasering van de plannen. Fasering (de atletiekbaan als eerst, want pure noodzaak) lijkt onvermijdelijk en dan zou de aanleg van de baan in juli 2023 nog haalbaar zijn.

Wat betreft de gereserveerde middelen (€ 54.000,00 waarvan € 22.000,00 van de meteractie en ongeveer € 15.000,00 opbrengst van de Rendierenlopen) hoeven jullie je overigens geen zorgen te maken, die staan apart en worden niet voor andere doeleinden aangewend. Ook is er door verschillende fondsen al € 30.000,00 toegezegd. Heb je creatieve ideeën hoe we tegen zo beperkt mogelijke kosten € 300.000,00 kunnen financieren, mail die dan naar vzatletiek@voorschoten97.nl.


Sportieve groet van jullie voorzitter,

Joost van Kempen

Za 10 dec: 7e en laatste clubcircuit  bij SnowWorld Zoetermeer

 

Za 10 dec: Crosscircuit AV Sparta

 

Za 17 dec: Kerstrun bij Voorschoten '97

DSC_0257

DSC_0456

DSC_0680

DSC_0763

DSC_0828

 

© 2022-2023 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.