Clubkampioenschappen Atletiek

Hoofdmenu

Van de bestuurstafel: rijp en groen diverse berichten

v97 van de bestuurskamer  

Uit het bestuur

 

Het bestuur bestaat uit een clubje mensen die dagelijks de handen vol hebben aan het reilen en zeilen van de vereniging. Zeker nu er nog sprake is van de vacature penningmeester. Best wel jammer dat het ons zoveel moeite kost om hiervoor uit een enorm ledenbestand en alle familie en kennissen daaromheen geschikte kandidaten te vinden. Een ervaren persoon, die tijd en zin heeft om energie te steken in het financiële beheer van de vereniging: heb je interesse, maak je bekend en meld je aan bij het bestuur.

 

 

 

Om de druk van de bestuursleden iets te verlichten/verdelen vergadert het hele bestuur voortaan eens in de 4 weken, en is er een onofficieel dagelijks bestuur actief dat wekelijks (overdag: lang leve de pensionado ’s!) bijeenkomt voor de lopende zaken. En dat zijn er heel wat. Bestuurlijke onderwerpen (SBSSA; SSV; BTW; KvK; RvT/RvA; integriteit en kwaliteit bestuur) en verenigingsonderwerpen (AVG; VOG; vertrouwenspersonen; B&O; gemeente; eventuele risico’s als gevolg van het boren van de RijnlandRoute).

 

En intussen natuurlijk wel blijven genieten van de sportieve prestaties van Voetbal en Atletiek. En van de kwaliteit van het beheer en onderhoud van ons fraaie complex. En van de inzet van al die sponsoren en vrijwilligers die dit alles mogelijk maken. En van al die leden die zich blijkbaar op en langs de velden uitstekend vermaken. Zo is besturen ook leuk!        

 

Start 2e kwartaal

Prikkelende titel voor een zakelijke mededeling over de inning van de contributies. Belangrijke datum voor allen die nog een factuur hebben open staan of voor diegenen die toestemming hebben gegeven voor een automatische incasso voor het 2e kwartaal. Zorgt u ervoor dat er voldoende saldo op de rekeningen staat? Dat scheelt de ledenadministratie weer een hoop werk aan herinneringen etc. 

 

Kledingplan zomer 2017- zomer 2022

De vereniging is nu 1 volledig seizoen onderweg met kledingplan 2, geldig voor 5 seizoenen. Samen met de mensen van het kledingplan (en Wout Bergers Sport) beziet het bestuur de stand van zaken: hebben we genoeg kleding op voorraad? Is de kleding van vertrekkende teams en spelers weer ingeleverd? Liggen we op schema voor wat betreft de begroting? Wat leren we van het eerste jaar en wat kunnen we verwachten voor de komende 4 seizoenen?

 

Misschien goed om nog eens uit te leggen dat de kleding van het kledingplan van de vereniging is en blijft. Spelers en keepers betalen contributie; daarvoor hebben zij recht op het ‘lenen’ van kleding uit het kledingpakket. In het eerste jaar is dat nieuwe kleding; in de loop van de tijd kan dat ook gebruikte kleding zijn dat is ingeleverd bij het verlaten van de vereniging. Dat inleveren van kleding bij vertrek is een belangrijk punt van aandacht.

 

 

Af en toe wordt de contributie verhoogd. Dat kan zijn om redenen van een algemene kostenstijging; of om redenen van hogere kosten voor energie; voor onderhoud kunstgras of voor het aanleggen van een terras; of voor het recht op kleding uit het kledingplan.

De verhoging van de contributie gaat altijd op in de totale begroting van de vereniging waaruit de kosten worden betaald van energie, onderhoud kunstgras en het kledingplan etc. Er is dus geen sprake van geoormerkte bedragen. Hoe de inkomsten en uitgaven worden verdeeld is steeds een onderwerp voor de Algemene ledenvergaderingen. 

 

Beheer en onderhoud; schade aan eigendommen

Een deel van de kosten gaat op aan het onderhoud van onze gebouwen en materialen. Helaas hebben we af en toe te maken met kapot getrapte kleedkamerdeuren en netten van onze doelen. Worden wij niet vrolijk van. Wij besteden onze tijd, geld en moeite liever aan opbouwende zaken. Helaas is er soms ook sprake van diefstal. Van enkele zaken is aangifte gedaan; van enkele zaken zijn we ‘in gesprek’ met de mogelijke daders.

 

Het goede nieuws is dat de bollen in de clubkleuren zijn geschilderd! En dat de kunststof kozijnen voor het kleedkamergebouw zijn besteld! De werkzaamheden nog in november uitgevoerd. Dat is dan stap 1 naar verdere verbeteringen van de kleedkamers die we om financiële redenen gefaseerd willen uitvoeren. Ander goed nieuws is dat voor het belijnen van de grasvelden een nieuwe belijningsmachine is aangeschaft. De vrijwilligers kunnen er weer mee aan de slag!

 

En als we het toch over die vrijwilligers hebben. Graag ‘in de week van’ weer even stilstaan bij het mooie werk van onze scheidsrechters! Daar kunnen we er niet genoeg van hebben, dus geef je op bij Cor van Ipenburg als je interesse hebt om hiervoor te worden opgeleid.

En wie weet, misschien sta je straks op hoog niveau te fluiten!

 

 

Da Vinci College

Het is de hele week een drukte van jewelste op de velden van ons mooie complex. Vooral de sportklassen van het da Vinci College zijn tot de herfst en vanaf Pasen iedere schooldag op 2 van onze velden en op de atletiekbaan te vinden. Fantastisch gezicht om de hele dag door zoveel sportieve activiteiten te zien. Fijn dat we daarvoor een overeenkomst hebben mogen afsluiten waar beide partijen erg gelukkig mee zijn. Daarnaast faciliteert Voorschoten '97 ook de klassen van het Stedelijk Gymnasium en de voetbalschool Play2Improve. Kortom, de velden en de kleedkamers zijn de hele week goed bezet!

 

Sportieve groet, Peter Dubbeling  

© 2018-2019 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.